JUBELLA BRAND

งานสร้างแบรนด์และอัตลักษณ์ให้กับ "JUBELLA BRAND"

Jubella แบรนด์สบู่ผิวขาว ที่เน้นกลุ่มวัยรุ่นเป็นหลัก เลือกใช้ความเป็นวัยรุ่น โดนดึงเอาความสดใส น่ารัก มาใช้ในการออกแบบ