Fire Snack

งานออกแบบแพคเกจขนมภายใต้แบรนด์ "Fire Snack" ขนมมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ มีด้วยกัน 3 รสชาติ

  • รสมะนาว มันฝรั่งแผ่นกรอบๆตบท้ายด้วยความเปรี้ยวจี้ดแรงๆของมะนาว
  • รสพริก มันฝรั่งรสเผ็ด ร้อนแรง ท้าความมันการกลิ่น
  • รสชีส กลมกลมไปกับกลิ่นชีสที่ผสมคลุกเคล้าจนเข้ากันกับมันฝรั่งแผ่นบาง ๆ