Asia Student Package Design Competition 2014

งานประกวดออกแบบออกแบบบรรจุภัณฑ์ในงาน Asia Package Design Competition 2014 (ASPAC 2014) การประกวดครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อินโดนีเชีย และไทย โดยมุ่งหวังให้กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของคนรุ่นใหม่ บุกเบิกเส้นทางการทำงานในอนาคต และผลักดันให้ก้าวไปสู่เวทีระดับโลก หัวข้อการประกวดประจำปี 2557 "Pioneer" (การบุกเบิก) ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ได้รับรางวัล Merit Award (ลำดับที่ 8 ของประเทศไทย)

ชื่อผลงาน :
MEAW

แนวคิดของผลงาน :
บุกเบิกสิ่งที่มีอยู่เดิมเพื่อสิ่งใหม่ที่แปลกตา

คำอธิบายของผลงาน :
MEAW เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมากจาก"แมว" นำเอาเรื่องราวของแมวและของเล่นแมวที่มีลักษณะเป็นขนซึ่งเป็นของเล่นคู่ใจของแมวมารวมกัน ทำให้เกิดเป็นแนวคิดที่จะนำสองสิ่งนี้มาประยุกษ์ใช้กับบรรจุภัณฑ์สำหรับไม้ปัดขนไก่ (แมว+ขน) เพื่อสร้างจุดสนใจที่แปลกใหม่และสะดุดตาให้กับตัวผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้ว เพราะปัจจุบันไม้ปัดขนไก่ยังคงเป็นสินค้าธรรมดาที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป ยังไม่มีจุดสนใจ หรือแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า จุดประสงค์หลักของการซื้อคือเพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดเพียงเท่านั้น

บรรจุภัณฑ์ MEAW จึงเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้น จึงตอบสนองความต้องการของตลาดใหม่ให้กับคนรักแมวหรือกลุ่มบุคคลที่ยังต้องการความแปลกใหม่ หากเพียงไม่ใช่แค่การซื้อไปเพื่อใช้ทำความสะอาด แต่ซื้อไปเพราะความชอบ ซื้อไปเป็นของขวัญ ซื้อไปเป็นของฝาก หรือแม้กระทั่งซื้อเก็บไว้สะสม เป็นต้น